ปภาดา โพสต์เมื่อ 20-1-2013 08:26:48

บทสวดบูชาพระภูมิเจ้าที่

{:6_193:}{:6_193:}

บทสวดบูชาพระภูมิเจ้าที่ " ทุกวัน วันละ 1 จบ

... ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ

เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ

สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ

" บทสวดขอขมาเจ้าที่ "
ให้จุดธูป 9 ดอกในการขอขมา ,,

อิติ สุขะโต อะระหัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปัฐวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

( บทสวดนี้ใช้ได้เวลาไปนอนที่อื่น กราบหมอน 3 ที กล่าว นะโม 3 จบ แล้วว่าบทสวดนี้ เป็นการขอโทษท่านหากเราทำไรผิดพลาดไป ท่านจะได้ไม่ลงโทษเรา และคุ้มครอง ,, ลองดูนะคะ เพราะเราใช้ประจำได้ผลดีมาก )

{:6_178:}

ปภาดา โพสต์เมื่อ 20-1-2013 08:28:47

{:6_193:}

" คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ "

นะโม ๓ จบ
นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะ วันทานัง

สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง

อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ

สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ.

" คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ " (วัดเสรี)

นะโม ๓ จบ
ภุมมัสมิง ทิสาภาเค สันติเทวา มะหิธิกา เตปิอัมเห อนุรักขันตุ

อะโรคะเยนะ สุเขนะ จะ สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง

โภชะนัง อุทะกัง วรัญขะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม.


{:6_178:}

ปภาดา โพสต์เมื่อ 20-1-2013 08:30:08

{:6_193:}

" คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ "

,,,,,, จุดธูป 1 ดอกเพื่อลาเครื่งเซ่น แล้วสามารถนำอาหารเหล่านั้นไปกินได้ เพื่อความเป็นศิริมงคล ,,,,

สะ สะ เสสัง มังคะลัง ภูมิ เทวานัง ยาจามิฯ (สำหรับลาคนเดียว ถ้าหลายคนก็ใช้คำว่า ยาจามะ )

" คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ "

อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะวิริยะ ขันตี

สัจจาธิฏฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว ทิสสาวินะติ อะเสสะโต.


{:6_178:}{:6_178:}

เอก โพสต์เมื่อ 20-1-2013 18:57:03

พระภูมิเป็นเทวดา เป็นเทวตานุสติกรรมฐาน สาธุ

dadeeda โพสต์เมื่อ 20-1-2013 19:44:58

สาธุๆๆ สำหรับทุกบทสวดเลยค่า

ปภาดา โพสต์เมื่อ 21-1-2013 01:44:28

คร่า .. ปกติจะสวดประจำคะบทนี้ขาดไม่ได้เพราะ ปู่แกเป็นคนดุ  บางทีทำไรผิดไป หรือ คนในบ้านเราทำผิด  ท่านจะได้เมตตาคะ
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบปกติ: บทสวดบูชาพระภูมิเจ้าที่